top of page
IMG_2108.JPG

DISCIPLINES

Al Mushing podem diferenciar entre diversos tipus de disciplines en funció de:

Club deportivo

1. La superfície en què es desenvolupin: neu o terra

2. La distància que s'ha de cobrir a la prova: Sprint (fins a 15km), mitja distància (de 20km a 200km) o llarga distància (de 200 fins a arribar a 1.000km).

 

Si ens basem en la diferenciació segons superfície podem trobar les següents modalitats, que generalment es corresponen amb distàncies Sprint:

SOBRE TERRA

IMG_8590 (1).JPG

CARROS

En substitució del Mushing sobre neu, neix el Mushing amb carro, és a dir un carro de 4 rodes o un tricicle, és llençat per gossos. Segons el nombre de gossos que tirin del carro es constitueixen categories diferents. Així DR4 és un carro tirat per 4 gossos, DR6 un carro tirat per 6 gossos i DR8 un carro tirat per 8 gossos.

Així mateix, aquestes categories encara es poden subdividir entre aquelles que són llençades únicament per gossos nòrdics i altres gossos.

PATÍ

En aquesta modalitat el múixer maneja un patí específic per a la muntanya i el Mushing (no de ciutat, pots veure exemples al nostre apartat de material) que és tirat per 1 gos (DS1) o 2 gossos (DS2).

Aquesta modalitat també es divideix entre NÒRDICS i OPEN (altres races de gossos).

IMG_8586.JPG
IMG_8587.JPG

BIKEJÖRING

Una de las modalidades más populares de los últimos años es la práctica del bikejoring (DBM/DBW) bicicleta (generalmente mountain bike, MTB) tirada por 1 perro. 

Es la disciplina es en la que mayores velocidades se puede alcanzar, llegando a picos máximos de más de 40km/h, y medias que superan los 30km/h. 

Esta modalidad también se divide entre NÓRDICOS y OPEN (otras razas de perros).

CANICROSS

Una de les modalitats més populars dels darrers anys és la pràctica del bikejoring (DBM/DBW) bicicleta (generalment mountain bike, MTB) tirada per 1 gos.

És la disciplina en què més velocitats es pot assolir, arribant a pics màxims de més de 40km/h, i mitjanes que superen els 30km/h.

Aquesta modalitat també es divideix entre NÒRDICS i OPEN (altres races de gossos).

IMG_0689.JPG

SOBRE NEU

Campionat_Espanya_Muixing_Sprint_2022-01-29-11.30.55-6_©_Jordi_Santacana_Fotografia-1024x6

TRINEU

La prova reina del nostre esport era la forma de transport a les zones nòrdiques i nevades durant la major part de l'any, caracteritzada per l'ús de gossos de tir que servia per desplaçar-se per superfícies nevades amb rapidesa.

 

A les competicions la modalitat de trineu comença a partir de l'ús de 2 gossos (SP2) estiren un trineu, i com hem vist en el cas dels carros, segons el nombre de gossos que tirin del trineu s'obren més categories, amb les següents denominacions: trineu llençat per 4 gossos (SP4), trineu llençat per 6 gossos (SP6), trineu llençat per 8 gossos (SP8).

Aquesta modalitat també es divideix entre NÒRDICS i OPEN (altres races de gossos).

PULKA

El Pulka, és un trineu de mida petita que se situa entre el gos o gossos i l'esquiador, (originàriament era un trineu que servia als caçadors per guardar les seves eines i transportar la caça)

Aquest trineu va llastat amb el 75% del pes del gos.

En les competicions oficials el pulka és llençat per només 1 gos, encara que per lleure es poden lligar també 2 gossos.

Pots conèixer les característiques del pulka al nostre apartat de materials.

Campionat_Espanya_Muixing_Sprint_2022-01-29-09.27.31-1_©_Jordi_Santacana_Fotografia-1024x6

SKIJÖRING

Al skijoring el múixer esquia al costat del seu gos, units per una línia, mitjançant la tècnica de fons d'estil lliure o skating, a gran velocitat.

CANICROSS

És igual que el canicross sobre terra en aquest cas només canvia la superfície on es competeix.

Campionat_Espanya_Muixing_Sprint_2022-01-29-12.26.33-3_©_Jordi_Santacana_Fotografia-1024x6
543d779569bedd5f5dc72110.webp

MITJA I LLARGA DISTANCIA 

Si ens basem en la diferenciació per distàncies a més de les modalitats ja descrites a l'apartat superior, que es corresponen amb distàncies sprint també trobem les modalitats següents:

MITJA DISTANCIA

Trineu o carros: 

Els gossos estiren un trineu o carro al llarg de distàncies entre 50km i 200km. En funció dels gossos de tir que es facin servir es constitueixen les següents modalitats: si llencen 6 gossos (MD6), si llencen 8 gossos (MD8), i si ja llencen més de 8 gossos del trineu o carro la modalitat s'anomena categoria il·limitada (Mid Distance Unlimited Class -MDU). En aquesta última poden llençar de 10 a 14 gossos, el pull de gossos el marcarà el director de carrera (Race Marshall).

 

Skijöring:

Igual que l'skijoring de sprint, l'esquiador corre al costat del gos mitjançant la tècnica de fons d'estil lliure o skating, però a diferència de la modalitat sprint el múixer va acompanyat de 2 gossos (MDS2)

LLARGA DISTANCIA:

 

Trineu: 

Per a llargues distàncies la modalitat més comuna és la de trineu amb una quantitat il·limitada de gossos (MDU).

bottom of page